Szymczak Michał

  1. Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych w TODMiDN w Toruniu
  2. Nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSMEiE w Toruniu.
  3. Wykładowca w Uniwersytet WSB Merito w Toruniu


Edukacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studnia wyższe - Licencjat z informatyki
czerwiec 2008

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studnia wyższe - magister matematyki
czerwiec 2002

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Studnia podyplomowe z zarzadzania oświatą
czerwiec 2014

Doświadczenie

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

ZST w Pleszewie
wrzesień 2002 - sierpeiń 2003

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

ZS w Chełmży
wrzesień 2003 - sierpeiń 2009

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

ZSMEiE w Toruniu
wrzesień 2009 -

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

CKZ w Toruniu
wrzesień 2007 -

Wykładowca

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
wrzesień 2020 -

Egzaminator

Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk i technik programista

OKE w Gdańsku
marzec 2010

Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki

OKE w Gdańsku
marzec 2010

Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki

OKE w Gdańsku
marzec 2006

Doradca metodyczny

Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości

CKU w Toruniu
wrzesień 2017 - sierpień 2020

Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

CKU w Toruniu
wrzesień 2020 -

Projekty edukacyjne 2020/2021

Warsztaty w ramach projektu CMI .

W ramch projektu uczniowe zapoznali się z różnymi algorytmami programowali w języku Python.

Projekty edukacyjne 2021/2022

Warsztaty w ramach projektu CMI .

W ramch projektu uczniowe zapoznali się z różnymi algorytmami programowali w języku Python oraz elementami robotyki.

Artykuły i książki

Artykuł konferencja Informatyka w Edukacji 2019

PROGRAMOWANIE I ARDUINO W SZKOLE.

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej - Nowa Era

Konfigurowanie urządzeń sieciowych - Nowa Era

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - Nowa Era


Certyfikaty

Kurs instruktorski: CCNA sem 1

Introduction to Networks (ITN) – Wprowadzenie do sieci komputerowych
lipiec 2020

Kurs instruktorski: CCNA sem 2

Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych
lipiec 2020

Kurs instruktorski: CCNA sem 3

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja
lipiec 2020

PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer

styczeń 2021